VÝUKA TENISU PRO VŠECHNY             

Výuka tenisu pro všechny věkové kategorie od dětí, mládež a dospělí.

Rozdělujeme výuku na individuální a skupinovou.

Individuální kurzy tenisu navštěvují dospělí, ale i dorost, děti ZŠ i MŠ a jsou vhodné pro všechny výkonnostní úrovně hráčů od začátečníků až po pokročilé.

Tento způsob tréninku je zaměřen především na konkrétní potřeby hráče z důrazem na jeho individuální a osobní rozvoj.

Skupinové kurzy tenisu jsou převážně vhodné pro předškoláky a děti ZŠ. 

Skupiny jsou tvořeny na základě výkonosti a věku jednotlivých hráčů s maximálním počtem čtyřech hráčů na dvorci.

Veškerá výuka (kurzy) probíhá pod dohledem kvalifikovaných trenérů, s možností zapůjčení veškerého tenisového vybavení.