PŘIVÍTÁME NOVÉ HRÁČE 

TENISOVÁ ŠKOLA - LETNÍ SEZÓNA 2023

                    

Naše tenisová škola je určena pro širokou veřejnost.  Program  bude probíhat duben - červen cca  v 10 týdnech

Standardně výuka probíhá od pondělí do pátku mezi 14:00 - 21:00. Dětem se věnují kvalifikovaní trenéři 2. a 3. tr. třídy. Tenisová škola nabízí trénink jednotlivců nebo skupin s maximálním počtem 2hráčů. Skupiny se tvoří podle věků a dovedností hráčů.

Ceník tenisových kurzů: letní sezóna 2023

Skupina 
1 x týdně
 1 hráč 
 4 500 Kč + kurt
2 hráči  
 2 500 Kč + kurt 

1 tréninková hodina = 60 minut (včetně nutné úpravy dvorce). Ceny zahrnují náklady na trenéra a tréninkové pomůcky.

Pravidla tenisové školy SPORTKLUB TENIS KOLOVRATY:

  • absence jednotlivce ze skupinového tréninku se nenahrazují. Při zrušení tréninkové hodny z provozních důvodů, stanový trenér náhradní termín.
  • individuální hodina se nahrazuje pouze při omluvení 24 hodin před tréninkem jinak bez náhrady,
  • v případě špatného počasí  rozhoduje o konání tréninku trenér ( letní sezóna)
  • je-li odehrána více jak 1/2 tréninku, hodina se nenahrazuje, při zrušení hodiny stanoví trenér náhradní termín (letní sezóna).
  • náhradní hodiny určuje provozovatel tenisových kurtů a musí se vyčerpat v dané sezóně,
  • platba za dané období musí být provedena nejpozději do dne konání prvního tréninku,
  • rodiče nejsou po dobu tréninku přítomni na dvorci.